גלריה

« חזרה לאלבומים

סדנת הדרכה לחברות הועד המנהל ויו"ריות פרלמנט הנשים, בחברת רייצ'יפ 2.11.15