גלריה

« חזרה לאלבומים

המשמר המגדרי בכנסת ישיבת הכנה לקראת טקס חלוקת התעודות 15.12.17