גלריה

« חזרה לאלבומים

השדולה לפתרון הסכסוך הערבי יהודי הכנסת ,15.5.18