גלריה

« חזרה לאלבומים

ישיבת ועד מנהל מיוחדת- קבלת החלטה להקמת גוף חדש- תנועה חברתית- יום שלישי, 15.8.17