Home

 לוח אירועים


הבטיחו את מקומכן באירועים הקרובים של
“פנים חדשות”.  לרשימת האירועים
הקרובים ופעילויות העמותה.
עוד…

 ניוזלטר החודש


בימים אלה ממוקדת עמותת “פני”ם חדשות” ב”ריכוז מאמץ” להנחלת גישתה החדשנית לקראת ביטולם של “מגדר ומגזר” והחלת “בינמגדריות”……המשך קריאה >>

הרשמה לניוזלטר

משמר מגדרי בכנסת

משמר מגדרי ראשון מסוגו שהחל לפעול באמצעות כ-100 נשים מתנדבות (אקדמאיות ובכירות במשק הישראלי) במטרה למדוד, לעקוב...

המשמר המגדרי הבינ”ל

יוזמה לשילוב ידיים חוצה גבולות של שגרירים וקהילות העולם להאיר את החדשנות והבידול שלנו בתפישה המגדרית: "שוויון...

פורום מדע וטכנולוגיה

הפורום פועל להשגת שוויון הזדמנויות והגדלת ההון האנושי הנשי בתחומי המדע והטכנולוגיה באמצעות מספר פרויקטים ברחבי המדינה...

פורום איכות השלטון ואקטיביזם אזרחי

הפורום הוקם מתוך הכרה בצורך להציף משמעותה של שחיתות שלטונית ולעצב דעתם של דור המחר- תלמידי התיכונים,...

פורום רישות עסקי

פרויקטים לפיתוח ומינוף רשת נשית עסקית חברתית וכלכלית, ליצירת הזדמנות לשיתופי פעולה, היכרות והרחבת מעגלים. פעילות הפורום...

פורום הורות וקריירה

פורום הפועל לקידום הורות משותפת נוכחת ומאוזנת לצד קריירה מוצלחת אלה לנמן יו"ר איכות השלטון ואקטיביזם חברתי...

מיזם “יזמות על הבר”

המרכז נועד לענות על הצרכים הייעודיים של נשים יזמות תוך מיצוי ההון המשובח של נשות העמותה בניהן...

וועדת היגוי אסטרטגית

עמותת פני"ם חדשות עוסקת בתחומים שונים בעשייה החברתית, והציבורית. כחלק  מתכנית העבודה של העמותה הוקם הפורום לאסטרטגיה...