מפגש משלחת גיאורגיה

דצמבר 2022 + מפגש חודשי של העמותה- 17 בינואר 2023

אסיפה כללית לאישור תוספת 3 חברות ועד מנהל וחברת ועדת ביקורת.
המועמדות אושרו פה אחד.
שמחות על הצטרפותן של עו”ד חני בן יהודה, עו”ד יפית קורן וענת בלומנשטיין לדירקטוריון העמותה.
כן להצטרפותה של נעמי סער כחברה ועדת ביקורת (יחד עם חברתנו ענת נגרין)
המפגש התארח אצל חברתנו רחלי הירש בהוד השרון, אשר תמיד פותחת ביתה במאור פנים.
עו”ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר כפ”ס, יו”ר מועצת נשים ומחזיקת תיק התרבות והשכונות הירוקות
הירצתה בפנינו על שילוב החשיבה לצעידתן של נשים למרכז הבמה עם שמירתן על החוסן הנפשי הנדרש
להן בריבוי המשימות בחלוקת הביצועים.
הרצאה מעוררת השראה, שתובלה בתבליני החיים המדייקים מציאות לנשים בפרופיל נשות העמותה
המשלבות קריירה תובענית, בית, משפחה והתנדבות.
מסתבר שאנו מספיקות באופן הכי מופלא בזמן שאין לנו…