מכתב מנשיא המדינה

תודות על תנחומי חברות עמותת "פני"ם חדשות" על פטירתה של אימו, הגב' אורה הרצוג ז"ל