הוקרה לרו”ח רונן בר לב, נובמבר 2020

עמותת “פני”ם חדשות” מוקירה התנדבותו של רו”ח רונן בר לב אשר ניאות להכין דו”ח שנתי ומאזן לעמותה, בהתנדבות מלאה ותוך הכרת השראה מפעילותנו.

בעת קורונה אין דברים מובנים מאליהם.

על הנתינה בלב רחב ובמקצועיות רבה, בהתנדבות מלאה, בהשקעת זמן ובצניעות רבה, התודה והברכה!

כן ירבו אנשים כמותו!