מאמר בעקבות קביעת תקדים משפטי בבית הדין הארצי לעבודה

שולמית כנען, עו”ד

עו”ד ומגשרת, מייסדת שולמית כנען משרד עורכי דין. משרדי הוא משרד בוטיק המתמחה בכל רזי והיבטי הייצוג המשפטי המורכב והדינמי בתחום דיני העבודה, הביטוח והביטוח לאומי על כל ניגזרותיו .

תחומי הפעילות:-

תחום דיני עבודה: עריכת הסכמי עבודה, מתן ייעוץ וליווי בעת סכסוכים ו/או

הליכים משמעתיים והליכי סיום עבודה(עובדים ומעסיקים) ,במהלך הליך שימוע, 

התפטרות ופיטורים, זכויות כספיות בתקופת העבודה ובסיומה. 

הכרה ביחסי עובד-מעביד, לשון הרע במקום העבודה, העסקה פוגענית, זכויות נשים 

בעבודה  לרבות נשים בהריון, הטרדה מינית, אפליה בעבודה, זכות העובד לפרטיות

אי תחרות, פיטורי אנשי מילואים, תביעות חוב. 

מייעצת, מלווה ומייצגת בבתי הדין לעבודה בכל רחבי הארץ ובערעורים לבית הדין 

הארצי ,בבתי המשפט האזרחיים ובכלל הטריבונאלים השיפוטיים.

מלווה מעסיקים ועובדים בהליכי אכיפה מול משרד הכלכלה, בהליכים פליליים 

ומנהליים. 

תחום ביטוח לאומי ומימוש זכויות רפואיות: מתן ייעוץ משפטי, הגשת תביעות, ייצוג  

בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות ומס הכנסה וכן בבתי משפט.  

תחום ביטוח: מיצוי זכויות וייצוג מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה .ייצוג בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה ובערכאות אזרחיות (שלום,מחוזי,עליון).

הישגים משפטיים בולטים:

חקיקה בכנסת בעניין זכאות לקבל פיצויי פיטורים לנשים עקב מעבר למעון נשים מוכות. שינוי חקיקה בפקודות הצבא בנושא דמי לידה לנשים שפרשו משירות קבע בהיותן בהריון.

פסיקה תקדים משפטי בבית הדין הארצי לעבודה בנושא למי שייכים רווחים בהתאם לפוליסות ביטוח מנהלים שהתנהלו בשנים 1993-2004 ולא נחתם סעיף 14.בית הדין האזורי בת”א ,ובהמשך בבית הדין הארצי בפס”ד ארך בן 31 עמ’ ,קיבלו את תביעת העובדת אשר יוצגה בשני ההליכים על ידי וקבעה כי הרווחים שייכים לה ועל כן בעת פרישתה על המעביד לשלם פיצויי פיטורים בלי להתחשב ברווחים אלו אשר הנם בבעלות העובדת בלבד. ארחיב בעניין זה במאמר נפרד.

ראה: ע”ע 29744-11-18 חב’ מוסדות חינוך נ’ דורית לוי.( הרכב בראשות כב’ השופט רועי פוליאק. פס”ד מיום 31.3.2020)

הישג משפטי בהכרת הביטוח הלאומי לאחר מאבק בן 7 שנים (!) בבית הדין לעבודה, כולל ערעור לבית הדין הארצי במחלת הפרקינסון בה לקה צבע עובד צבא אשר עבד 30 שנה בגיל 49  ככזו אשר נגרמה לו עקב תנאי עבודה ולהכיר בה כ”תאונת עבודה” על כלל נפקויותיה.

הכרה במהנדס שעבד ברשות שדות התעופה לאחר גיל פרישה כעצמאי  כ”עובד” על כלל הזכויות הסוציאליות הנובעות מכך.

ערעור לממונה על התקציבים באוצר וביטול מלא דרישת השבה לווטרינרית עובדת עיריה אשר קיבלה לטענתם 900,000 ₪ בייתר.

מאמינה בכוח הנשי להשפיע ולשנות. פועלת לקידום מעמד האישה וחברה ישראלית שוויונית והוגנת ;לייצוג הולם וביטול אפליה בלתי חוקית כלפיי נשים ובחשיבותה של מעורבות חברתית אשר בכוחה להשפיע על כלל החברה בישראל, ועל הנשים בפרט.

מאמר בעקבות קביעת תקדים משפטי בבית הדין הארצי לעבודה

ביום 31.3.2020 נקבע תקדים בתיק בו ייצגתי את התובעת בסוגיה אשר מעולם לא נדונה בפסיקתו של בית הדין הארצי .עסקינן בע”ע 29744-11-18 חב’ מוסדות חינוך נ’ דורית לוי- הרכב של חמישה שופטים בראשות כב’ השופט רועי פוליאק. 

מאמר זה יסקור את עבודת עו”ד מאחוריי הקלעים עד לקבלת פס”ד תקדימי זה.

 

השאלה המשפטית אשר ניצבה במוקד הדיון בבית הדין האזורי ואח”כ בבית הדין הארצי הייתה-לזכות מי ייזקפו הרווחים של הפרשות המעסיק למרכיב הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים שהוצאו בשנים 1993-2004 מסוג “משתתפת ברווחי 

תיק ההשקעות”, כאשר אין מחלוקת כי הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים והפרשי הצמדה בגינן, ייחשבו על חשבון פיצויי הפיטורים וינוכו מחבות המעסיק לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג -1963 .

 

הלקוחה מהרצליה אשר הגיעה אליי בשנת 2015 בעקבות המלצות הביאה לפתחי סוגיה אשר מעולם לא עסקתי בה בעבר. לאחר פגישה ממושכת ביקשתי לבחון את הסוגייה וכשהשתכנעתי כי יש לנו “קייס משפטי” אמיתי הבהרתי לה שהיות וסוגייה זו טרם הוכרעה בבתי המשפט אנו יוצאות לדרך ארוכה המצריכה קור רוח, ביטחון בצדקת הדרך ובעיקר עבודת צוות ואמונה בי. הבטחתי שאלווה אותה בכל שלב עד לניצחון.

 

עם הגשת התביעה לבית הדין האזורי לעבודה בת”א טענתי כי בהתאם להוראות הפוליסה הרווחים אשר נשאו הכספים אשר הופקדו עבור העובדת לשם פיצויי הפיטורים ,העודפים על הפרשיי ההצמדה למדד ,לא יובאו בחשבון פיצויי פיטורים להם הייתה זכאית וכי הערך הנמוך (ללא הרווחים-ש.כ) במסמך אשר הנפיקה חב’ הביטוח עם סיום יחסי העבודה למעסיק ומכונה ” פיצויים התחייבות למעסיק” הוא הנתון אליו צריך המעסיק להתייחס בעת השלמת פיצויי הפיטורים ולא הרכיב הגבוה המכונה “פיצויים לצרכיי מס” ונועד רק לצורכי מס ותשלום לרשויות המס. 

 

לצורך ביסוס תביעתי פניתי לחב’ הביטוח “הראל” אשר הנפיקה את הפוליסה הרלוונטית וזו לא השיבה למכתביי. בשלב זה נאלצתי לפנות למפקח על הביטוח ורק לאחר הוצאת מכתב מטעמם עו”ד במחלקה המשפטית של “הראל” נאותה להשיב על מכתביי. גם כשזימנתי אותם להעיד מבית הדין סירבו ונאלצתי לאיים שאוציא “צו הבאה” שיגרום לעו”ד מהמחלקה המשפטית להעיד, הגיעה באי חשק בולט לבית הדין. בפועל, התעקשותי על עדותה ותשובותיה במסגרת החקירה הנגדית ביססה באופן יוצא דופן עמדתינו אשר נתמכה בהוראות פוליסה ספציפיות ובמסגרת הרגולציה של שוק ההון באותן שנים.

לאחר שלב ההוכחות ,והגשת סיכומים ניתן פס”ד ע”י כב’ השופטת עידית איצקוביץ, אשר קיבלה את טענותינו לעניין אופן חישוב ערך פדיון כספי פיצויי הפיטורים אשר נצברו בפוליסת הביטוח מנהלים בה הופקדו תשלומי המעסיקה והעובדת בתקופת עבודתה אצלה ואף זיכתה אותנו ב-10,000 ₪ בגין הוצאות.

התובעת לא הפסיקה לשבח אותי על אופן ניהול התביעה אך התברר כי שמחנו שמחה מוקדמת מידי…

 

הנתבעת שהפסידה אמרה לא נואש ,החליפה עו”ד (משרד ברנזון מהרצליה פיתוח אשר הנו משרד בוטיק בולט המתמחה בדיניי עבודה) והגישה ערעור עבה כרס עם טענות משפטיות חדשות וכן בקשה לעיכוב ביצוע.

הדיון הראשוני נקבע עד מהרה אצל כב’ השופט פוליאק. בדיון החל מסע כיבושים על מרשתי כי תסכים להתפשר.במהלך הדיון חזר ופנה כב’ השופט פוליאק למשיבה (התובעת לשעבר-ש.כ)  ואמר: אני לא רוצה להגיע למצב שלא תקבלי כלום. תסכימי ל-50% ולפחות תהני מכך. במהלך הדיון ביקשתי 3 פעמים כי לאור הוראות הפוליסה החלה על הצדדים אני מבקשת כי תתקבל  עמדת הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון .בשלב מסוים כאשר הבנתי שבקשתי אינה זוכה להתייחסות אמרתי: “איני יודעת אם בקשתי נרשמה בפרוטוקול ואם לא אבקש להורות לקלדנית להוסיפה. כבודו יקבל איזו החלטה שהוא מעוניין אך אני מבקשת שבקשתי תרשם”. רק אז הורה כב’ השופט פוליאק להקליד בקשה זו ומקומה בפרוטוקול מעיד כי קיווה להשמיט תיעוד זה.בעצה אחת עם התובעת הסכמנו כי הכספים בהם זכתה בערכאה דלמטה יופקדו בקופת בית הדין לכל מקרה.

בסוף הדיון הודיע השופט כי החלטתו בעניין זה תתקבל לפני הדיון בהרכב מורחב בן 5 שופטים.

בהוראת בית הדין הגשנו סיכומים תוך התייחסות מפורטת עם אסמכתאות משפטיות של פסקי דין ומאמרים לטענות המערערת ועדיין לא ניתנה כל החלטה של השופט בבקשתי דלעיל.

בעצה משותפת עם המשיבה הגשתי בקשה לנשיאה כב’ השופטת ורדה וירט-לבנה לשינוי ההרכב השיפוטי (מעין סוג של בקשת פסילה ), תוך פירוט הנימוקים לכך. הבקשה הועברה לכב’ השופט פוליאק שדחה אותה. בהגיע יום הדיון אוחד תיק זה עם תיק מבית הדין האזורי בבאר שבע שם נדונה תביעתו של עובד בפוליסה דומה לטענתו והפסיד בערכאה קמא.

במהלך הדיון לאחר שמיעת טעוני הצדדים בע”פ התבקשתי להגיב על קונסטרוקציה משפטית חדשה שסבר כב’ השופט פוליאק כי יש להחיל בעניין זה לאחר בחינת נפקות הוראות הפוליסה הרלוונטית והיא היחס בין ההוראה בפוליסה לבין הסדרים חוזיים נוספים בין הצדדים. טענתי כי אין מקום לזיקה זו נוכח הוראות הפוליסה אשר הנה בבחינת חוזה מחייב וכי בעניינה של המשיבה היה חוזה אחד בטרם ההתקשרות עם חב’ הראל ובאופן טבעי “שתק” בסוגיה זו ו/או הוראותיו נעדרות תוקף. 

אהיה זהירה במילותיי אך לאחר 6 שעות דיון בשעה 19:00 פנה השופט פוליאק מעל ראשי אל מרשתי-המשיבה שישבה עם בעלה ואמר: השעה מאוחרת ,את עייפה כולנו עייפים .לא יהיה לי נעים שלא תקבלי כלום.מדובר בזכויות סוציאליות. מציע שתסכימי על 50% ממה שפסק בית הדין האזורי וכולנו נלך הביתה לנוח. מרשתי עוד ניסתה להתמקח אך השופט פוליאק אמר תסכימי על כמה שהצעתי וביקש שהקלדנית תקליד בפרוטוקול כי היא מסכימה להצעתו.

יצאנו שלושתנו  מאולם בית הדין לאוויר הלילה הקריר של ירושלים מובסים. דורית המשיבה הייתה מתוסכלת מאד במיוחד כי ידעה עד כמה אני מעוניינת לנצח. עודדתי אותה ואמרתי לה כי זה התיק והכסף שלה ואני אעשה הכול כדי שתקבל את כספה עליו הסכימה במהרה וכי אני לא חשובה בסיפור הזה. יצאנו כל אחת במכוניתה לביתה ועם המון מחשבות…

בשעה שמונה בבוקר התקשרה דורית ועדכנה כי לא ישנה כל הלילה ושאלה אם יכולה לחזור בה מהסכמתה. השבתי לה כי איני רואה בעיה  במיוחד כי לאחר הסכמתה ב”כ המערערת שהגיע לדיון ללא לקוחותיו אמר שלאור השעה המאוחרת מבקש שבוע ליתן עמדתו לבית הדין. עם תום השיחה הכנתי בקשה דחופה לבית הדין לחדש הדיון בערעור.

בשלב זה ניתנה החלטה המורה על הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון ליתן חוו”ד מטעמו, לרבות בהיבט נפקות הוראות הפוליסה במערכת יחסי עובד-מעסיק.

חוו”ד זו אשר בחנה ההוראות הרגולטריות טרום ניסוח הפוליסה ומכלול היבטים נוספים נסכה רוח גבית בעמדת מרשתי-המשיבה.

 

חלפו חודשים ובתקופה זו תביעות דומות אשר הוגשו לבתי הדין זמן רב אחרי תביעת הגב’ דורית לוי עוכבו עד למתן פס”ד עקרוני בערעור. מטבע הדברים תביעות אלו אשר הוגשו ע”י המשרדים הבולטים בארץ עמדו בקשר ישיר עימי וביקשו לקבל עידכונים, טיפים וכו’.באחת השיחות התברר לי כי נתבעת בתיק דומה ומתנהל בבית הדין האזורי בת”א מיוצג ע”י שותפתו במשרד עורכי הדין של כב’ השופט פוליאק. המדהים במידע זה כי אותה עו”ד העלתה במסמכיה לבית הדין אותה טענה ביחס למעמד של הוראות הפוליסה במערכת יחסי עובד-מעביד עוד בטרם זו הועלתה על ידו בבית הדין.

הטקטיקה שהחלטתי יחד עם המשיבה כי אגיש בקשת פסילה אליה יצורפו כלל המסמכים הללו כך שתתבאר בכתובים ההשתלשלות העובדתית במידה ויינתן פס”ד לחובתנו ונאלץ לפנות לבג”צ, פעלה ובקשה כאמור הוגשה.

חלף זמן ולא ניתנה החלטה בבקשת הפסילה וגם לא ניתן פס”ד…ואז מגיעה שיחת טלפון מפתיעה מאחד המשרדים התל אביבים שמייצג תובעת כי קיבלו החלטה מוזרה. מקריאת ההחלטה אנו מבינים שניתן פס”ד בערעור וכי זכינו…כעת צריך לספר לדורית ולאתר את פסה”ד עצמו.

 

בשוליי המאמר אציין כי ערעור העובד על פסיקת בית הדין האזורי בבאר שבע אשר נשמע יחד עם הערעור נגדנו נדחה.

 

שמחתי להוביל וליצוק תוכן ביצירת תקדים משפטי, זכות שלא רבים עורכי הדין זוכים

לה. הניצחון הוא ביטוי ליחס והלווי האישי ללקוחה, ליכולת להיות יצירתית ,להילחם

עבורה ללא פשרות, וגם אם הדרך תהייה ארוכה ,סבוכה, ותארך זמן רב. אהיה איתה

יד ביד עד לניצחון.

 

חלק גדול מהניצחון נובע מגדלות הנפש, חוכמתה וחריפות שכלה של המשיבה -הגב’ דורית לוי שבטחה בי כעורכת דינה לכל אורך הדרך הן ברמה המשפטית והן ברמה הטקטקטית והייתה שותפה פעילה ומעורבת לאורכם של חמש השנים בה ייצגתי אותה. מילות ההערכה והפירגון שקיבלתי ממנה ומבני משפתה ילווני לעד.                                                                            שלכן, שולמית כנען