פגישה עם המנכ”לית וסמנכ”לית המשרד לקידום מעמד האישה, ירושלים

התכבדנו הבוקר להגיש את ספר סקירת המשמר המגדרי בכנסת של עמותת פני”ם חדשות שלנו, למירב שטרן, מנכ”לית המשרד לקידום מעמד האישה במשרדה בירושלים.
הספר סוקר את עשייתה של הכנסת היוצאת למען קידום נשים. 
(תודות לענת בלומנשטיין יו”ר המשמר המגדרי שלנו בכנסת ולעו”ד חני בן יהודה היועצת המשפטית של המשמר על עבודתן המסורה להפקת הספר)
להבדיל מהמדד השנתי שביצענו בכנסות קודמות, בחרנו להתמקד בסקירה בלבד נוכח תקופת הזמן הקצרה של הממשלה הקודמת.
מירב שטרן ציינה כי האג’נדה של המשרד ממוקדת במתן שירותים רחבים ומגוונים חדשניים ופורצי דרך למען קידום נשים הלכה למעשה , אשר יאוגדו לתוכנית חומש מסודרת, אשר תקבל מעמד של תוכנית לאומית מתוקצבת. כמותם גם יושמו דגשים על נושא הקהילות במושגים של שייכות ,הזדהות, שיתופיות.
שוחחנו על הצעת חוק אשר אנו שוקדות עליה למען מעמדן של נשים בעלות עסקים עצמאיים וכן על הקמת מערכי קורסים לנשים.
כן הנושא החדשני “בינמגדריות” עלה על הפרק בעקבות הכנס שעמדנו לקיים בנושא עם מכון ויצמן.
מגוון רחב של נושאים ויוזמות חדשניות , מגמות לשיתופי פעולה ואנרגיה חיובית עמדו שם בלשכה.
בפגישה השתתפה גם אושרה פרידמן רבת האשכולות, סמנכ”לית המשרד.
שנרבה בעשיית הטוב ונייצר סינרגיה של שיתופים במיזמים פורצי דרך ומחוללי שינוי !