סרטונים

טקס הענקת אותות המשמר המגדרי בכנסת 9 בינואר 20/8
טקס הענקת אותות המשמר המגדרי בכנסת 9 בינואר 2018

השקת המשמר המגדרי הבינלאומי בכנסת 17 ביולי 2018