סרטונים

משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
משלחת לגיאורגיה 2019 
טקס הענקת אותות המשמר המגדרי בכנסת 9 בינואר 20/8
טקס הענקת אותות המשמר המגדרי בכנסת 9 בינואר 2018

השקת המשמר המגדרי הבינלאומי בכנסת 17 ביולי 2018