מוגנות ואחריותיות

עדינה אורנשטיין
בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי וקרימינולוגיה, מנחה מקצועית של מדריכים חינוכיים טיפוליים במטה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בעיר חולון. במסגרת התפקיד, ובילה יחידה אשר שמה לה למטרה ליצור דמויות משמעותיות עבור נוער בסיכון בעיר, תוך יצירת קשר אישי והצבת מטרות שמובילות לשינוי התנהגותי – רגשי.
מומחית בהטעמת תכניות חינוכיות אשר שואפות לצמצם ולמגר התנהגויות אלימות ומסכנות במרחב הבית ספרי ומחוץ לו. התכנית מוטעמת ברמה יישובית בערים אילת, רמת השרון, חולון, תל אביב, פתח תקווה.
כמו כן, מפתחת ומרכזת תכנית “אהבה בין שתיים לארבע” בעמותת S.O.S חיות , אשר ששמה לה למטרה לפתח חמלה ורגשיות כלפי אוכלוסיות מוחלשות ובעלי חיים. פעילה בארגון ההתנדבותי “ליונס לב ארי”, הוד השרון שדואג למיטביות של שורדי השואה בעיר, וכן מקים ותומך בדירות של חיילים בודדים ומנותקים שהגיעו לשרת בארץ.

שם התוכנית: מוגנות ואחריותיות / עדינה אורנשטיין

מטרות התוכנית: יצירת סביבה מוגנת לכל באי בית הספר וצמצום התנהגויות סיכוניות

הנחות יסוד :
בבסיס המודל והתוכנית קיימת ההנחה שלכל תלמיד יש זכות ללמוד בסביבה מוגנת מבלי שיפחד ויחשוש מפגיעות פיזיות, מבריונות, מהצקות וממגע לא רצוי.
לכל איש צוות יש זכות לסביבה מוגנת מפני פגיעה של תלמידים, הורים או גורמים אחרים. לכל הורה יש זכות לשלוח את ילדו לבית הספר בידיעה שהילד הולך למקום בטוח.
מודל המוגנות – מיושם כתוכנית מערכתית, ומכיל מספר מושגי יסוד בסיסיים:

דרכי פעולה :
בתהליך יישום המודל מגבש צוות בית הספר תוכנית מובנית שקובעת מהם החוקים הבית ספריים ומהן השגרות/נהלים (סדר היום החינוכי). המודל מבחין בין גבולות בית ספריים שהם חוקי בל-יעבור, לבין גבולות אישיים המבוססים על ערכים, העדפות ורגישויות של צוות בית הספר.
לצד החוקים והנהלים נבנית גם מערכת תגובות, סנקציות למקרים בהם החוקים מופרים וחיזוקים חיוביים על התנהגויות רצויות ועל גילויי שליטה ואיפוק. הפרת החוקים מובילה לתגובה ידועה מראש לתלמיד והוריו, ולמעשה מעבירה מסר של אחריות התלמיד להתנהגותו ומעשיו.
התוכנית מסייעת ליצירת שפה אחידה, משותפת ועקבית לכל אנשי הצוות. שגרת ההתנהלות של הצוות וההיכרות של התלמיד את אורחות החיים הבית ספריים מקנים לו תחושת ביטחון ומאפשרים לו תנאים מרביים ללמידה ולמימוש כישוריו.
על פי הניסיון שנרכש בבתי הספר המפעילים את התוכנית ניכר כי זו מסייעת בפיתוח כישורי אחריות, בהקניית מיומנויות שליטה ותיעול כעסים, מאפשרת יצירת דיאלוג משמעותי בין מורים לתלמידים ומצמצמת את האלימות במוסד.