ידיעות העמותה

ידיעות העמותה בתחומים שונים.

משלחת משמר מיגדרי, עמותת פני”ם חדשות מיאמי פלורידה

יומן מסע – המשך בניוזלטר מרץ 2020.