גלריה

« חזרה לאלבומים

מפגש עם רעיית הנשיא מיכל הרצוג, 6.1.22, מישכן נשיאי ישראל, ירושלים