אמנה

אנו החתומים מטה, מאמינים כי שילובן של נשים מקצועיות ומצוינות במשק על כל גווניו, בזכות חכמתן, כישוריהן המוכחים וניסיונן הרב, תאפשר מיצוי יכולותיהן, תשפר את ביצועי הארגונים והמשק ותתרום לצמיחה ולשגשוג של הכלכלה הישראלית.

מובילות חברתית אקטיבית של נשים מקצועיות, א-פוליטיות, מוכשרות ונחושות, עשויה להשפיע כאשר תזכה לתמיכה רחבה בציבור.

אנו מאמינים כי מעסיקים שיאמצו החלתו של המגוון ( DIVERSITY ) ויבחרו להעסיק נשים בעלות כישורים הולמים גם בגילאי 45+ יתרמו לשגשוגם ולצמיחה במשק, יעשו ניצול איכותי של ההון האנושי ,יוכיחו אחריות חברתית מושכלת ויהיו לסמל ולדגל של מובילות עסקית וחברתית .

לפיכך אנו מתחייבים להירתם ולפעול לקידום המטרות הבאות, כפי שהוגדרו ע”י העמותה, ע”מ להוציאן מן הכח אל הפועל.

איגוד נשים מקצועיות ברשת אינטרדיסיפלינרית, האוצרת הון אנושי איכותי ועוצמתי, על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה, ובאמצעותן להוביל תהליכים חדשניים, יזמות ו”חשיבה אחרת”, בתחום העסקי, הכלכלי, הפיננסי, החינוכי, התרבותי, הפוליטי, המוניציפלי, הטכנולוגי ועוד.

הובלת נשים מקצועיות למעורבות חברתית וציבורית בתחומי החיים השונים, כדי לקדם ערך מצוינות ולהנחילה כערך מכונן להצלחה ושגשוג.

הידוק הדיאלוג בין נשים בכירות מובילות לבין נשים בעלות פוטנציאל להוביל בתחומן, והעמקת הקשרים האנכיים )כל אחת בתחום מומחיותה( והקשרים האופקיים )הסינרגיה בין תחומי המומחיות השונים(, ובכך יצירת מאגר כישרונות נשיים, שיחולל שינוי אמיתי ומהותי, וישפיע על דמותה של החברה הישראלית כחברה יצירתית, חדשנית ושאפתנית.