אודות

עמותת "פני"ם חדשות" הוקמה על ידי נשים בעלות מצוינות אישית ומקצועית, במטרה לחולל שינוי בחברה הישראלית ולקדם מובילות אקטיבית של נשים בעלות יכולות הנהגה, כישורים גבוהים וניסיון מקצועי מוכח. העמותה כוללת נשים רבות בתחומי דעת שונים המשמשות בתפקידים מגוונים במסחר, תעשיה, מדע, חינוך ועוד והפועלות בהתנדבות.

אנו מאמינות כי גיוון אנושי (diversity) בעמדות ניהול והשפעה, לצד מיצוי אופטימאלי של כישרונן וניסיונן המוכח של נשים מנהיגות, יתרום לשיפור ביצועי הארגונים במשק ויקדם צמיחה ושגשוג הארגונים בפרט והכלכלה והחברה הישראלית בכלל.  

לעמותת פני"ם חדשות אמנה רשמית  המהווה קול קורא לשינוי חברתי, עסקי ותעסוקתי ברוח מטרות העמותה.

העמותה פועלת באופן שוטף לחשיפת האמנה ותכניה בפני אנשי ציבור, ראשי רשויות, ח"כים ושרים, מנהלי חברות פרטיות וציבוריות, מובילי דעת קהל והציבור כולו ,לעידודם להזדהות ולמחויבות ,לצד עשייה אקטיבית לקידום מטרות חברתיות תעסוקתיות ועסקיות ברוח חזון העמותה.

 
עיצוב גרפי: סטודיו עדנה ריקלין
לקבלת פרטים, מידע נוסף ואפשרות הצטרפות לעמותת פני"ם חדשות
לקבלת פרטים, מידע נוסף ואפשרות הצטרפות לעמותת פני"ם חדשות